Szczecin, Dąbie

Działki na Sprzedaż
Oferta specjalna
nr oferty 411060
powierzchnia działki 1 779 m2
Dąbie działka pod halę, usługi i produkcje

           Na sprzedaż działka budowlana w Szczecin - Dąbie .

Dostępne media w drodze przy działce : prąd, woda, gaz
Brak kanalizacji - do wykonania szambo lub przydomowa oczyszczalnia.

Działka jest   objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
UCHWAŁA NR XXXV/950/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego `Trzebusz - Chełszcząca` w Szczecinie

Teren elementarny D.D.6108.U,P,S
Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy;
2) zakazuje się realizacji usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej;
3) dopuszcza się usługi m.in. w zakresie:

a) logistyki, transportu, telekomunikacji, działalności w ramach parku technologicznego;
b) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu,
c) handlu detalicznego i hurtowego;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 ;
5) dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych;
6) dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych;
7) w wydzieleniu wewnętrznym 1.U ustala się usługi, z dopuszczeniem między innymi lokalizacji mieszkania funkcyjnego, budynku administracyjno - socjalnego.

Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;
2) w wyznaczonym pasie korytarza ekologicznego, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 6.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,0 do 1,5;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii, z zastrzeżeniem pkt 7;

6) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m;
7) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, budynki kryte dachami stromymi;
8) dopuszcza się realizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą;
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 3 000 m2 , z zastrzeżeniem pkt 10;
10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych w wydzieleniu wewnętrznym 1.U: 1 400 m2 ;
11) dopuszcza się lokalizację: a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących szyldami); o maksymalnej wysokości 7,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie nie przekraczającej 18,0 m2 , b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji.

Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.6125.KD.L, D.D.6129.KD.D, D.D.6130.KD.D, D.D.6108.U,P,S, D.D.6106.WS, D.D.6109.WS;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci elektroenergetycznej nn w nowej lokalizacji;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji; 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.

Zapraszam na prezentację

KUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ w Szczecinie oraz nad morzem, również zadłużone: mieszkania, domy, działki - płacimy natychmiast

 Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 i n. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Cena
444 000 zł
Cena za m2
249 zł
Miejscowość
Szczecin, Dąbie
Powierzchnia
1 779 m2
Powierzchnia działki
1 779 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Kształt działki
Nieregularny
Wyświetleń
765
Sprawdź ratę kredytu
444 000 PLN
249 PLN / m2

Piotr Byzdra

tel. +48 500 358 321

piotr@elite.nieruchomosci.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
444 000
Chcesz otrzymywać podobne oferty?

Skorzystaj z automatycznych powiadomień e-mail o nowych ogłoszeniach

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin - Mieszkania i domy na sprzedaż - Szczecin, Warszewo, Mierzyn, Bezrzecze, Gumieńce