Jak sprzedać mieszkanie w Szczecinie, będąc zagranicą?

Sprzedaż lub kupno nieruchomości na odległość nie wymaga dziś obecności właściciela - wystarczy pełnomocnik.

Właściciel mieszkania czy domu, który nie może osobiście dokonać wszystkich formalności związanych ze sprzedażą nieruchomości może upoważnić do tego inną osobę. Wystarczy nadanie pełnomocnictwa. Wyróżnia się dwa rodzaje pełnomocnictwa: ogólne i szczególne. To pierwsze daje możliwość wybranej osobie podejmowania decyzji mających na celu zachowanie majątku lub pomnożenie majątku. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do konkretnych czynności prawnych, np. sprzedaży nieruchomości. Pełnomocnikiem może być każda pełnoletnia osoba. W Polsce przyjęło się, że zwykle są to członkowie najbliższej rodziny - matka, ojciec czy rodzeństwo, jednak w przypadku obrotu nieruchomościami coraz częściej interesy przekazuje się w ręce agentów nieruchomości.

Pełnomocnictwo sprzedaży domu czy mieszkania można sporządzić podczas pobytu w Polsce, jak i podczas pobytu za granicą. W naszym kraju wystarczy spisać akt notarialny pełnomocnictwa. Zagranicą wygląda to tak samo z tym, że do dokumentów musi być dodana klauzula apostille. To poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.

Wybierając na pełnomocnika agenta nieruchomości należy po pierwsze upewnić się, że agencja jest wieloletnią działalnością cieszącą się zaufaniem klientów. Kiedy decyzja o podjęciu współpracy z konkretną osobą zostanie podjęta, konieczne będzie przekazanie jej kopii aktu nabycia mieszkania lub domu, w celu określenia stanu prawnego nieruchomości. Agent z pewnością wskaże też inne potrzebne do sprzedaży dokumenty. Pełnomocnik na podstawie analizy rynku nieruchomości zaproponuje cenę.

Kiedy cena domu czy mieszkania oraz strategia sprzedaży będą już ustalone i zatwierdzone, to wszelkie kolejne czynności spadną na barki agenta nieruchomości. To jego zadaniem będzie przygotowanie nieruchomości pod kątem estetycznym i technicznym. To również jego zadaniem będzie zorganizowanie sesji zdjęciowej i sporządzenie oferty. Kiedy to wszystko będzie załatwione pozostanie dotarcie z ogłoszeniem do jak największej liczby osób. Można to zrobić nie tylko przez standardowe ogłoszenie w internecie oraz w mediach społecznościowych, ale również przez organizację dni otwartych czy indywidualne spotkania.

Kiedy pojawi się klient pełnomocnik ma prawo do negocjacji ceny i warunków kupna (oczywiście w porozumieniu ze sprzedającym) oraz do sporządzenia i podpisania umowy

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin - Mieszkania i domy na sprzedaż - Szczecin, Warszewo, Mierzyn, Bezrzecze, Gumieńce