Jak zmienić wysokość opłat za wynajem mieszkania w Szczecinie?

Podwyżka czynszu za najem mieszkania, nie jest niczym niezwykłym, szczególnie przy umowie długoterminowej. Prawo stawia jednak przed wynajmującymi pewne wymagania.

Podwyżka opłat za najem mieszkania najczęściej wynika ze zmieniającej się sytuacji życiowej, która nie pozwala na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, zmian na rynku mieszkaniowym czy konieczności przeprowadzenia remontu nieruchomości. Właściciel mieszkania nie może zmienić wysokości opłat bez odpowiedniego uzasadnienia. Warto przy tym pamiętać, że do powodów podwyżki czynszu nie zalicza się zmian w opłatach za gaz, energię czy wodę ponieważ są niezależne od wynajmującego, a on sam nie może ich podbierać. Wyjątkiem jest sytuacja gdy lokator we własnym zakresie nie zawarł umowy z dostawcą mediów i usług.

Ponadto zmian wysokości opłat za najem nieruchomości, nie może też zrobić bez odpowiednich procedur. Po pierwsze, konieczne jest wypowiedzenie dotyczasowej umowy najmu na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Po drugie, należy sporządzić nową umowę. Po trzecie, opracować koszt. Czynsz po podwyżce nie może przekraczać 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego w skali roku. Wprowadzanie takich zmian jest możliwe maksymalnie dwa razy w roku z sześciomiesięcznym odstępem. Procedurę reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Czy lokator może zakwestionować podwyżkę czynszu? - Oczywiście. Odmowę należy złożyć na piśmie. Niestety łączy się ona z rozwiązaniem obecnej umowy w okresie wypowiedzenia zawartym w dokumentach. Podczas okresu wypowiedzenia wysokość czynszu określa pierwowzór umowy. Istnieje również druga możliwość. Polega na zakwestionowaniu zasadności lub samej wysokości podwyżki opłat, poprzez wejście na drogę sądową. Udowodnienie słuszności podwyżki ciąży na właścicielu. Do tego czasu najemca jest zobowiązany do wnoszenia opłat za najem mieszkania w dotychczasowej wysokości. Tu należy jednak uważać, ponieważ w momencie gdy sąd uzna zmianę opłat za zasadną, lokator będzie musiał zapłacić całościową różnicę między czynszami za używanie lokalu w okresie prowadzenia postępowania.

W przypadku gdy najemca ma dobry kontakt z właścicielem mieszkania, można spróbować zmienić wysokość opłat polubownie. Jeśli i to nie przyniesie skutków najlepiej skierować się do agencji nieruchomości i z pomocą pośrednika wybrać kolejne mieszkanie, które nie będzie narażone na zmianę opłat.

 

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin - Mieszkania i domy na sprzedaż - Szczecin, Warszewo, Mierzyn, Bezrzecze, Gumieńce