Najem okazjonalny nieruchomości

Wynajmujesz mieszkanie lub dom? Zabezpiecz się. Umowa najmu okazjonalnego rozwiązuje problemy z lokatorami, którzy zalegają z czynszem lub nie chcą opuścić mieszkania po wygaśnięciu umowy. Jak to działa?

Umowa najmu okazjonalnego nieruchomości to umowa terminowa zawierana na czas nie dłuższy niż 10 lat. Dotyczy lokali prywatnych, których właściciele nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu i wynajmu nieruchomości. Jest to szczególna forma porozumienia, ponieważ oprócz ogólnych warunków, jakie wymagane są przy tradycyjnej umowie, w sposób szczególny zabezpiecza interesy wynajmującego w przypadku problemów z najemcą. Zgodnie z jej zapisami, wynajmujący może usunąć lokatora z mieszkania m.in. kiedy ten nie płaci czynszu, bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Jeśli najemca nie się wyprowadzić z mieszkania, wystarczy sądowa pieczęć nadająca aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności, a na miejscu pojawić się wykonawca, czyli komornik. W przypadku umowy tradycyjnej byłoby to niemożliwe ze względu na ustawę o ochronie praw lokatorów.

By umowa najmu, stała się umową najmu okazjonalnego prócz tradycyjnych elementów umowy musi zostać uzupełniona o załączniki. Po pierwsze, należy dołączyć do niej oświadczenie z adresem innego lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji. Jeśli ta informacja straci swoją aktualność podczas najmu, lokator powinien w ciągu 21 dni od wygaśnięcia oświadczenia zawiadomić o tym wynajmującego i wskazać inny adres do przeprowadzki. Po drugie, jest też potrzebne oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać w przypadku rozwiązania porozumienia. Dokument ten musi zawierać wyraźne pozwolenie na zamieszkanie w lokalu zastępczym wskazanej osoby wraz z pozostałymi lokatorami mieszkania najmowanego. Warto dodać, że osoba zainteresowana najmem może żądać by to oświadczenie było opatrzone podpisem notariusza. Po trzecie, jest potrzebne oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu.

Nasuwa się jednak pytanie – skoro umowa ta jest tak przychylna wynajmującym, to dlaczego tak niewiele się o niej mówi. Otóż, zawierając umowę okazjonalną należy ją zarejestrować w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od oddania mieszkania w najem oraz rozliczyć podatek od najmu. Są to dodatkowe koszty i czas, który trzeba poświęcić. Stąd też umowa najmu okazjonalnego jest polecana właścicielom, którzy wynajem swoich nieruchomości dedykują rodzinom z dziećmi czy dojrzałym małżeństwom, w przypadku, których może pojawić się problem z lokalem zastępczym. Inną kwestią jest, że ryzyko związane z wynajmem nie jest wcale, aż tak duże, pod warunkiem, że właściciel nieruchomości dokładnie sprawdzi potencjalnego najemcę.

Jeśli jednak czujesz, że tego typu formalności cię przerastają, ze swoją ofertą mieszkania do wynajęcia najlepiej udaj się do biura nieruchomości, gdzie doradcy zajmą się wszystkim za ciebie.

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin - Mieszkania i domy na sprzedaż - Szczecin, Warszewo, Mierzyn, Bezrzecze, Gumieńce