Odrębna własność mieszkania czy spółdzielcza – czym różnią się w sprzedaży?

Własność nieruchomości to podstawowe prawo właściciela, pozwalające na pełne rozporządzanie mieszkaniem czy domem. Warto wiedzieć, że na rynku funkcjonuje więcej niż jeden rodzaj własności, co bezpośrednio wpływa na sprzedaż mieszkań.

Właściciele mieszkań w blokach (szczególnie tych z wielkiej płyty) w Szczecinie, najczęściej spotykają się z dwoma rodzajami własności: spółdzielczym prawem własnościowym i odrębnym prawem własności. Obydwa prawa pozwalają na sprzedaż, ale wymagają innych dokumentów. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest zbywalne i podlega egzekucji. Na jego podstawie właściciel otrzymuje dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do samodzielnego rozporządzania lokalem, np. wynajęcie mieszkania osobie z zewnątrz. Odrębna własność lokalu jest nieco bardziej skomplikowana. Przez to prawo rozumie się, że lokal jest odrębnym od gruntu i od budynku przedmiotem własności. Z tym, że nie może istnieć samodzielnie. W konsekwencji jest z nim związane prawo do współposiadania części budynku i prawo do gruntu pod budynkiem.

Jak wygląda sprzedaż mieszkania?

Właściciel w zależności od posiadanych praw musi uzbroić się w inny zestaw dokumentów potrzebnych do zawarcia transakcji sprzedaży mieszkania. W pierwszym przypadku - spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, konieczne jest posiadanie zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej, które stanowi potwierdzenie posiadanych praw własnościowych. Zaświadczenie jest potrzebne nawet jeśli właściciel otrzymał już wpis do księgi wieczystej. Potrzebne będzie też postanowienie sądu lub dowód nabycia mieszkania, np. przydział ze spółdzielni, umowa sprzedaży, umowa o darowiźnie czy akt notarialny jeśli lokal został odziedziczony. Wypis z rejestru gruntów przyda się w przypadku gdy nowy właściciel będzie ubiegał się założenie księgi wieczystej.

Drugi przypadek sprzedaży mieszkania na podstawie prawa odrębnej własności lokalu, opiera się na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej. Zaświadczenia ze wspólnoty mieszkaniowej czy od zarządcy budynku nie są konieczne. Tym co łączy obie transakcje jest konieczność wykazania dokumentów potwierdzających tożsamość właściciela. Należy podkreślić, że rodzaj prawa własności nie wpływa w żaden sposób na cenę nieruchomości.

Właściciel mieszkania na sprzedaż, niezależnie od posiadanych praw o może zwrócić się do biura nieruchomości o pomoc w przeprowadzeniu transakcji. Profesjonalna agencja zajmie się wyceną, sporządzeniem ogłoszenie, pozyskaniem klienta, a także załatwieniem wszystkich formalności związanych ze sprzedażą mieszkania.

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin - Mieszkania i domy na sprzedaż - Szczecin, Warszewo, Mierzyn, Bezrzecze, Gumieńce