Podatek od nieruchomości – co musisz o nim wiedzieć?

Podatek od gruntu, budowli czy może budynku? Czym są opłaty za nieruchomości i dlaczego musimy je płacić?

 

     Podatek – to słowo za, którym nikt nie przepada, ale każdy powinien je dobrze znać. Planując zakup domu, mieszkania, działki czy też budowli spotkamy się z podatkiem od nieruchomości. Jego stawkę określa organ gminny. Należy wiedzieć, że wysokość podatku nie może przekraczać kwoty określonej na mocy ustawy. Podatek od nieruchomości jest też niezależny od kwoty dochodów przynoszonych przez nieruchomości. Kto w takim razie powinien uiszczać opłatę? Otóż do płacenia są zobowiązani właściciele gruntów, ich użytkownicy wieczyści, ale też tzw. posiadacze zależnych ziem będących własnością gminy bądź też skarbu państwa.

 

Podatek za grunt:

 

     Opłata dotyczy niemal wszystkich gruntów. Niemal, ponieważ jest kilka wyjątków, a są nimi tereny: leżące pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, pasy drogowe i drogi, obszary sklasyfikowane w ewidencji jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych albo jako lasy. Te ostatnie są obłożone podatkiem rolnym lub leśnym, chyba że prowadzi się na nich działalność gospodarczą - wtedy wracamy do kwestii podatku od nieruchomości. Oprócz tego zwolnione z opłat są też: użytki ekologiczne oraz działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ale też nieużytki.

 

     Warto dodać, że jeszcze w ubiegłym roku w Szczecinie niemałe zamieszanie wywołał dom na wodzie, a raczej pomysł jego budowy. Tego typu nieruchomości nie są nowością na świecie, jednak na Pomorzu Zachodnim to nadal spora ciekawostka. Jedną z kwestii, która rozgrzała wyobraźnie przyszłych inwestorów był fakt, że obiekt byłby zwolniony z podatku, jako że miał zostać zniesiony na gruncie leżącym pod wodą. Niestety, do budowy nigdy nie doszło. Wracając do tematu - chcąc obliczyć kwotę podatku należy pomnożyć odpowiednią stawkę przez powierzchnię gruntu. Wysokość stawki zależy od przeznaczenia gruntu, a powierzchnia musi się zgadzać z danymi z ewidencji gruntów.

 

Podatek za budynek:

 

     Prawo informuje, że budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty i dach. Jego podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych. Wlicza się w to też: piwnice, sutereny, garaże podziemne oraz strychy. Należy też wiedzieć, że powierzchnie mieszkalne o wysokości między 140, a 220 cm są liczone jedynie w 50% jako powierzchnia mieszkalna. Natomiast gdy jest mniejsza niż 140 cm, nie jest brana pod uwagę podczas procesu ustalania wysokości podatku.

 

     W Polsce dokładnie dziesięć rodzajów budynków podlega opodatkowaniu, są to: budynki przemysłowe, handlowo-usługowe, magazynowe, biurowe, szpitale i opieki medycznej, szkoły, produkcji, mieszkalne i niemieszkalne. Tu również jest kilka przypadków zwolnionych z opłat. Mowa o budynkach gospodarczych przeznaczonych pod działalność leśną, rybacką, lub do produkcji rolnej. Ulgą objęte są też zabytki.

 

Podatek za budowlę:

 

     Czym się różni budynek od budowli? Wszystkim, a najbardziej poziomem skomplikowania formalności związanymi z ich konstruowaniem i użytkowaniem. Zapis prawny informuje, że budowla to każdy obiekt budowlany, który nie jest konkretnie budynkiem ani obiektem małej architektury, czyli np. tunel, linia kolejowa, budowle sportowe, fundamenty pod maszyny, podziemne przejścia dla pieszych czy pomniki itd. Podatek od budowli płacą jedynie właściciele użytków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza (np. stragany, namioty, stojaki).

 

     Wysokość podatku od budowli jest zależna od jej wartości przyjętej dla celów amortyzacji podatkowej dokonywanej metodą liniową. Jeśli budowla nie jest amortyzowana, podstawą podatku jest jej wartość rynkowa.

 

Dlaczego musimy płacić?:

 

     Podatek to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa i płacić go musi każdy z nas. Pieniądze te sprawiają, że aparat urzędniczy może sprawnie funkcjonować. Wysokość podatków w Polsce znajduje się w średniej europejskiej. Więc może to jeszcze nie czas, aby narzekać, że opłaty są za wysokie?

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin - Mieszkania i domy na sprzedaż - Szczecin, Warszewo, Mierzyn, Bezrzecze, Gumieńce